I. WSTĘP

II.OPIS SPRZEDAWANYCH PRODUKTÓW LUB ŚWIADCZONYCH

III. ZASADY OGÓLNE

IV. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

V. REKLAMACJE I GWARANCJA

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (KONSUMENCI)

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 

Dane Firmy:

Firma Handlowo-Usługowa ''WIRO''

Radosław Michał Lewandowski

ul. Męczenników 14

13-200 Działdowo

Nip: 5711173163

Regon:510821554

Salon meblowy "Wiro"

13-200 Działdowo

Sklep widniejący pod adresem www.wiro-meble.pl jest sklepem internetowym działającym od 2013 roku. Salon stacjonarny prowadzimy już od oku 1998. Sprzedaż mebli opiera się głównie na realizacji zamówień klientów. Czas oczekiwania na meble jest zaznaczony w każdym ogłoszeniu. W przypadku braku informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 23 697 26 88

 

I. WSTĘP:

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu oraz określa zasady dokonania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zawierania umów sprzedaży Towarów.
 2. Dostęp do regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie zakładki "REGULAMIN" umieszczonej na stronie sklepu.
 3. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 4. Zdjęcia oferowanych produktów służą do prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

II.OPIS SPRZEDAWANYCH PRODUKTÓW LUB ŚWIADCZONYCH

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy na stronie www.wiro-meble.pl
 2. Wszystkie produkty w sklepie internetowym www.wiro-meble.pl są fabrycznie nowe oraz leganie wprowadzone na rynek polski. Możemy jednak oferować też produkty pochodzące z ekspozycji, które odpowiednio oznaczamy i opisujemy w ofercie.
 3. Na bieżąca aktualizujemy ofertę produktów, które prezentujemy na stronie www.wiro-meble.pl

III. ZASADY OGÓLNE

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej www.wiro-meble.pl poprzez „Koszyk”.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie jego dokonania wraz ze szczegółami, po czym zamówienie zostaje dodatkowo potwierdzone przez obsługę sklepu telefonicznie lub e-mailem.
 3. Warunki zamówienia obowiązują od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep wiro-meble.pl tj. zmiana statusu na w trakcie realizacji oraz wysłania maila potwierdzającego z fakturą zaliczkową.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy spełnione są poniższe warunki:
  • otrzymanie potwierdzenia wpływu zaliczki (tj. co najmniej 30% sumy zamówienia) na rachunek bankowy firmy lub osobiście w salonie meblowym WIRO przy ulicy Męczenników 14 w Działdowie
  • poprzez wpłacenie całości kwoty na rachunek bankowy firmy, za pomocą szybkich płatności PayU lub osobiście w salonie meblowym WIRO przy ulicy Męczenników 14 w Działdowie
  • otrzymaniu przez klienta faktury zaliczkowej drogą e-mail ze wszystkimi danymi zamówienia i obowiązującymi cenami oraz zmianie statusu zamówienia na „W trakcie realizacji”
  • Numer rachunku klient otrzyma w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdej przesyłki z towarem, bądź drogą e-mail sklep dołącza dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).
 7. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena obowiązująca na dokumentach sprzedażowych nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży promocyjnych i wyprzedaży na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sklepem. W przypadku, gdy Nabywcą nie jest konsument, zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta określany jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, zmodyfikowane, działem V niniejszego regulaminu.
 10. Jeżeli towar posiada do wyboru kolory, (bądź inne cechy, typu: kształt, rozmiar itp.) to należy je podawać e-mailem, podczas składania zamówienia w miejscu "uwagi do zamówienia" lub telefonicznie po złożeniu zamówienia.
 11. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin

IV. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Forma płatności wybierana jest podczas wypełniania formularza na stronie internetowej sklepu. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • podczas odbioru osobistego w salonie meblowym WIRO przy ulicy Męczenników 14 w Działdowie, po uprzednim wpłaceniu zaliczki (30% wartości zamówienia)
  • za pomocą strony internetowej Przelewy24
  • płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu
  • płatność za pobraniem
  • raty (dogodny system ratalny przez bank Santander)
 2. Czas realizacji zamówienia podawany jest przy każdym produkcie oddzielnie i zależny jest on od stanu magazynowego sklepu lub producenta. Czas realizacji może się wydłużyć do 8 tygodni, z powodu pandemii covid. Jeżeli towar jest dostępny, wysyłka/przekazanie do transportu następuje w ciągu następnych kilku dni roboczych po realizacji płatności wg. zasad określonych powyżej chyba, że nastąpiło ono w dzień wolny od pracy. Wtedy wysyłka zostaje zrealizowana w najbliższe dni robocze.
 3. Odbiór towaru wyłącznie własny w salonie meblowym "WIRO" przy ulicy Męczenników 14 w Działdowie.
 4. W przypadku wysyłki towaru kurierem koszty dostawy uzależnione są od wagi towaru, wartości zamówienia oraz odległości. CENA TRANSPORTU USTALANA JEST INDYWIDUALNIE!! ORAZ MOŻE BYĆ ZMIENIONA ZE WZGLĘDU NA PROBLEMY PROGRAMISTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZLICZANIEM WAGOWYM PRODUKTÓW!!
 5. Sprzedawca, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, przekaże Klientowi, który jest konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

V. REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 2-letnią gwarancją producenta.
 2. Gwarancjom nie podlega produkt, który jest niewłaściwie użytkowany, tj. niezgodnie ze wskazaniami producenta.
 3. W przypadku wad nie wynikających z winy producenta kosztami naprawy obciążony zostanie klient (o ile wyrazi uprzednią zgodę na akceptację ceny przeprowadzenia odpłatnej reklamacji).
 4. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne rzeczy (rękojmia) określa ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 5. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy oraz roszczenia z tytułu gwarancji można składać osobiście w salonie meblowym WIRO przy ulicy Męczenników 14 w Działdowie, pisemnie na adres: Sklep Internetowy Wiro ul. Męczenników 14; 13-200 Działdowo lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: wiro@poczta.onet.eu
 6. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W celu dokonania niezbędnych w niektórych przypadkach oględzin w celu ustalenia sposobu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie poproszony o udostępnienie mebla odpowiednim rzeczoznawcom lub udostępnienie i przetransportowanie mebli bez dodatkowych kosztów.
 8. Prośba o udostępnienie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji Klienta, oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sklepu demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (KONSUMENCI)

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość w przypadku zakupu produktów, określonych jako podlegających prawu zwrotu w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wiro@poczta.onet.eu
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części
  • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony
  • od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów
  • dla pozostałych umów
  • od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru na koszt Klienta.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient będący konsumentem może zwrócić Towar na adres: WIRO Meble, 13-200 Działdowo, ul. Męczenników 14
 5. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Wypełnienie przez Klienta formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień w ramach działalności handlowej sklepu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu wiro-meble.pl. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie wiro-meble.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu Umebluje.pl. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych.
 3. Każdy Klient zarejestrowany w sklepie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany, a także ich usunięcia.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera dokument „polityka prywatności”.