I. ZASADY OGÓLNE
II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI
III. REKLAMACJE I GWARANCJA
IV. ZWROTY TOWARU
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
VI. INFORMACJE I OPISY TOWARÓWSklep widniejący pod adresem www.wiro-meble.pl jest sklepem internetowym działającym od 2013 roku.
Salon stacjonarny prowadzimy już od oku 1998.
Sprzedaż mebli opiera się głównie na realizacji zamówień klientów.
Czas oczekiwania na meble jest zaznaczony w każdym ogłoszeniu.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej www.wiro-meble.pl
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie jego dokonania wraz ze szczegółami. Po czym zamówienie zostaje dodatkowo potwierdzone przez obsługę sklepu telefonicznie lub e-mailem.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w momencie otrzymania potwierdzenia wpływu zaliczki( tj. 20% sumy zamówienia) na rachunek bankowy sklepu
Numer rachunku znajduje się na stronie internetowej w zakładce Kontakt. Klient otrzyma go również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4. Do każdej przesyłki z towarem sklep dołącza dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).
5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży promocyjnych i wyprzedaży na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a sklepem.
8. Jeżeli towar posiada do wyboru kolory, to należy je podawać e-mailem lub telefonicznie po złożeniu zamówienia.
9. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI.

1. Forma płatności wybierana jest podczas wypełniania formularza na stronie internetowej sklepu. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność gotówką w naszym salonie (w przypadku odbioru osobistego)
- płatność za pobraniem (pobranie =20zł + 1% wartości zakupionego towaru)
- płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu
- raty (dogodny system ratalny przez bank Santander)

2. Czas realizacji zamówienia podawany jest przy każdym produkcie oddzielnie i zależny jest on od stanu magazynowego. Jeżeli towar jest dostępny, wysyłka następuje następnego dnia po otrzymaniu należności.
3. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta - określony w zamówieniu i obejmuje dostawę tylko pod dom (blok) klienta (bez wnoszenia!).
4. Sposób dostawy:

1). Odbiór własny - 0,00zł
2). Kurier Raben
3). Kurier DPD

W przypadku wysyłki towaru kurierem koszty dostawy uzależnione są od wagi towaru, wartości zamówienia oraz odległości.

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH CENA TRANSPORTU USTALANA JEST INDYWIDUALNIE!!

ORAZ MOŻE BYĆ ZMIENIONA ZE WZGLĘDU NA PROBLEMY PROGRAMISTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZLICZANIEM WAGOWYM PRODUKTÓW!!

III. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 2-letnią gwarancją producenta.
2. Podstawą reklamacji każdego produktu jest faktura Vat lub paragon dołączany do każdej przesyłki, a przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy również protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.
3. Gwarancji nie podlega towar uszkodzony przy montażu lub złym użytkowaniu.
4. Wady fizyczne towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
5. W przypadku wad nie wynikających z winy producenta kosztami naprawy obciążony zostanie użytkownik.
6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wiro@poczta.onet.eu lub też pisemnie na adres: Sklep Internetowy Wiro ul. Męczenników 14; 13-200 Działdowo. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.


IV. ZWROTY TOWARU

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient ma prawo może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wiro@poczta.onet.eu lub też pisemnie na adres: Sklep Internetowy Wiro ul. Męczenników 14; 13-­200 Działdowo.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient może odesłać Produkt na adres: Sklep Internetowy Wiro ul. Męczenników 14; 13-­200 Działdowo.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy. Produkt NIE musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli konsument korzystał z produktu w taki sposób, że zmniejszył jego wartość, ale nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy i nie został mu udostępniony wzór prawa odstąpienia od umowy – nie ponosi odpowiedzialności a przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego musi przyjąć oświadczenie i produkt.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Każdy Klient zarejestrowany w sklepie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany, a także ich usunięcia.
2. Sklep nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Klientów oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
3. Sklep nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej co stanowi wyjątek od generalnej zasady zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), która określona została w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).